SECRETARIA

RECOLLIDA DE TÍTOLS

RECOLLIDA DE TÍTOLS

A la secretaria del centre ja tenim a la vostra disposició aquests títols:

Graduat en ESO

Fins el curs 2018-2019 inclòs.

Batxillerat

Fins el curs 2018-2019 inclòs.

CFGM

Fins el curs 2018-2019 inclòs.

CFGS AFI

Fins el curs 2018-2019 inclòs.

CFGS DAW

Fins el curs 2018-2019 inclòs.

}

Lliurats a la secretaria del centre, en hores d'oficina, d’11:00 a 14:00.

Presentant el resguard de la sol·licitud i el vostre DNI.

En el cas que no pugueu recollir personalment el títol, podreu autoritzar a una altra persona

Document acreditatiu de l’autorització
Fotocòpia simple del DNI del/de la sol·licitant del títol
s

El document acreditatiu de l'autorització ha d'expressar que l'objecte de l'autorització és recollir a la secretaria del centre l'esmentat títol.

S’haurà d’identificar el nom i cognoms, núm. de DNI tant de l’interessat/da com de la persona autoritzada i la signatura.

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball