PROJECTES

PARTICIPACIÓ ACTIVA - PARLAMENT VERD

PARLAMENT VERD

Una de les actuacions resultant del treball comú de dos projectes d’innovació educativa que havíem engegat fa nou anys, el de “Medi Ambient” i el de “Formem ciutadans actius i participatius” va ser la organització d’Un Parlament verd.

Consisteix en una mena de Parlament on a través dels parlamentaris verds (delegats de classe), els alumnes participen activament en totes les activitats del centre: temes d’ordre, culturals, ambientals, organització de festes, actes solidaris … on ells mateixos proposen, discuteixen i s’esmenen amb la finalitat d’arribar a acords als quals s’han de comprometre i aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest parlament aprovi.

Una de les actuacions que controla la Comissió de Medi Ambient i Relacions Internes del Parlament Verd és l’Aula Neta. Dos parlamentaris verds junt amb dos professors avaluaran, setmanalment, l’estat de les aules a l’hora de l’esbarjo. L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes siguin responsables del material i del mobiliari de la seva aula i que prenguin consciència de l’estalvi energètic i de tenir cura del medi que ens envolta. La classe que hagi acumulat més punts a final de curs serà premiada i la que hagi obtingut menys punts serà penalitzada a netejar tots els patis.

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball