Informació

S’inicia el període per a sol·licitar la participació en el projecte de Mobilitat de pràctiques Erasmus+ per a l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de l'institut Cendrassos.

L’objecte d’aquestes beques és la realització d’estades formatives en empreses o institucions ubicades en altres països de la UE, amb la finalitat de conèixer la seva realitat sociolaboral, adquirir experiències en la seva especialització i practicar l’idioma del país d’acollida.

Calendari de la convocatòria

 • Termini de lliurament de sol·licituds: del 27 de gener fins el 14 de febrer de 2020.
 • Publicació de la llista provisionals de candidats i les seves puntuacions: 18 de març.
 • Termini de reclamacions a la resolució: fins el 20 de març.
 • Publicació de la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 23 de març.

Qui pot sol·licitar una beca ERAMUS+?

Pot demanar la beca de mobilitat tot l’alumnat de l’institut que estigui matriculat a qualsevol dels cicles de Grau Mitjà i Grau Superior que ofereix l'institut.

Requisits de les estades

 • Les estades de pràctiques s’han de dur a terme en empreses o institucions d’altres països de la Unió Europea, que puguin oferir llocs de pràctiques adaptats al perfil professional de l’alumnat participant.
 • La durada mínima ha de ser de 60 dies pels alumnes de CFGS i de 30 dies pels alumnes de CFGM.

Procediment de la sol·licitud.

Per poder participar en el programa ERASMUS+, l’alumnat sol•licitant haurà de presentar la documentació següent via tutor/a a la coordinadora de Mobilitat.

 • Sol·licitud de beca ERASMUS+ La sol·licitud s'ha d'omplir mitjançant el formulari en línia Sol·licitud 2019-20. Un cop omplert i enviat el formulari, caldrà imprimir-lo, signar-lo i entregar-lo a la coordinadora de Mobilitat.

 • Carta de motivació en anglès S'ha d'adjuntar-la al formulari de sol·licitud. No cal entregar-la a mà Descàrrega plantilla .docx.
 • Documentació que acrediti el nivell d’idiomes S'ha d'adjuntar la documentació al formulari. No cal entregar-la a mà. Si no es disposa de la documentació per a poder acreditar, es realitzarà una prova de nivell elaborada pel Departament de Llengües Estrangeres del centre.
 • Currículum vitae, en format europeu europass.cedefop.europa.eu. Cal entregar-ne dos: un en català i l’altre en anglès o francès. S'ha d'adjuntar la documentació al formulari. No cal entregar-lo a mà.

Criteris de selecció

Per seleccionar l'alumnat que rebrà les beques, es realitzarà una junta d'avaluació extraordinària convocada amb aquesta finalitat, i es valoraran els candidats segons els següents criteris i condicions::

 • Expedient acadèmic (3 punts). Puntuació mínima necessària: 1,5 punts.
 • Nivell de competència en llengües estrangeres (2,5 punts). Puntuació mínima necessària: 0,5 punts.
 • Valoració equip docent (3,5 punts). Puntuació mínima necessària: 2,33 punts.
 • Motivació de l’alumne/a (1 punt). Puntuació mínima necessària: 0,75 punts

A l'hora d'aplicar aquest criteris es seguirà aquesta taula de valoració per a cadascun dels aspirants i les places s'assignaran per ordre de puntuació del barem.

Una vegada els alumnes hagin estat seleccionats, se’ls lliurarà el document de compromís de participació, el qual, hauran d’omplir, signar i entregar al seu tutor/a, que el farà arribar a la coordinadora de Mobilitat.

Compromisos de l'alumnat

 • L’alumnat es compromet a través de la seva sol·licitud, a participar en l'intercanvi. Només per raons plenament justificades hi pot renunciar. En cas de fer la renúncia sense justificació, perd el dret a presentar-se a altres convocatòries.
 • L'alumnat es compromet a presentar la documentació que requereixi per a la seva acceptació al centre d’acollida, i a fer tots els tràmits necessaris.
 • L’acceptació de l’alumne/a al centre d’acollida, depèn finalment del centre receptor. La resposta, tant si és negativa com positiva, serà notificada immediatament a l’alumne/a.
 • L’alumnat becari es compromet a mantenir informat de la seva mobilitat i els possibles canvis produïts a la coordinadora de mobilitat internacional i al tutor o tutora corresponent, així com informar de totes les vies de comunicació possibles per si és necessari comunicar-s'hi amb urgència.
 • Fer la prova de nivell a la plataforma OLS (Online LinguisticSupport) abans i després de l’estada, així com contestar l’enquesta de satisfacció enviada pel SEPIE, en el cas de l’alumnat de CFGS.
 • Fer un petit informe final de la seva estada.

Per més informació:

 • Envieu un mail a la Coordinadora de Mobilitat: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Adreceu-vos al vostre tutor/a.

Altres