Informació

Fem pública la llista provisional de candidats seleccionats i per ordre de puntuació en la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa curs 2018-19. El 25 de març es publicarà la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions.

Als alumnes seleccionats se’ls ha enviat per correu electrònic la declaració de compromís que caldrà que omplin, firmin i entreguin a la coordinadora de mobilitat. Un cop rebuda, degudament signada, es farà efectiva la reserva de plaça.

Cicles Formatius de Grau Mitjà.

(últimes 5 xifres del DNI)

  1. ****5096H
  2. ****1300X
  3. ****5792J
  4. ****0173X
  5. ****6657G
  6. ****8543G
  7. ****3890S
  8. ****3274C
  9. ****4488G
  10. ****2092C
  11. ****2164Z
  12. ****5062X
  13. ****5289Q
  14. ****6460K

Cicles Formatius de Grau Superior.

(últimes 5 xifres del DNI)

  1. ****7663A
  2. ****0320X
  3. ****6981E
  4. ****6375L
  5. ****7102M
  6. ****7381J
  7. ****5431R
  8. ****1684V

Altres