Informació

S’inicia el període per a sol·licitar la participació en el projecte de Mobilitat de pràctiques Erasmus+ per a l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de l'institut Cendrassos.

Calendari

   • Termini de lliurament de sol·licituds: del 28 de gener fins el 8 de febrer.
   • Publicació de la llista provisionals de candidats i les seves puntuacions: 20 de març.
   • Termini de reclamacions a la resolució: fins el 22 de març.
   • Publicació de la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 25 de març.

Requisits per a participar en el projecte de mobilitat a CFGM i CFGS

   1. Pot demanar la beca de mobilitat tot l’alumnat de l’institut que estigui matriculat a qualsevol dels cicles que participen en el Projecte de Mobilitat.
   2. L’alumnat ha de tenir un mínim coneixement de la llengua del país o en darrer cas, de l’anglès.
   3. L’alumnat ha de mostrar una actitud positiva vers l’estudi, i haver superat totes les unitats formatives corresponents als mòduls de 1r curs del cicle que estiguin cursant.

Fem pública la llista definitiva dels 8 candidats seleccionats amb les places adjudicades de la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa del curs 2017-18.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Es concedeixen un total de 6 places. Els alumnes que no obtenen plaça, resten a la llista d'espera.

  1. Santi Quintero de 1r C Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  2. Marc Moral de 1r C Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  3. Volodymir Solonenko de 1r B Gestió Administartiva.
  4. Adrià Calvet de 1r A Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  5. Caparrós, Marc de 1r A Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  6. Natalia Vlyashkina de 1r B Gestió Administartiva.

Queden a la llista d'espera i en aquest ordre: Dani Áñez (GA 1A), Marc Peralta (SMX 1C), Mohamed Bourarach (SMX 1A) i Martí Devesa (SMX 1A).

Cicles Formatius de Grau Superior

Es concedeixen un total de 2 places.

  1. Helena Pons de 1r Administració i Finances.
  2. Elizabet Ramírez de 1r Administració i Finances.

Fem públic la llista provisional de candidats seleccionats i per ordre de puntuació en la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa curs 2017-18. El 20 de març es publicarà la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions.

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  1. Quintrero, Santi
  2. Moral, Marc
  3. Peralta, Marc
  4. Calvet, Adrià
  5. Caparrós, Marc
  6. Bourarach, Mohamed
  7. Devesa, Martí
  8. Garcia, Pol
  9. Cufí, Sergi
  10. Obregon, Wilner
  11. Guerrero, Oriol
  12. Aguilera, Àlex

S’inicia el període per a sol·licitar la participació en el projecte de Mobilitat de pràctiques Erasmus+ per a l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de l'institut Cendrassos.

Calendari

   • Termini de lliurament de sol·licituds: del 29 de gener fins el 9 de febrer.
   • Publicació de la llista provisionals de candidats i les seves puntuacions: 14 de març.
   • Termini de reclamacions a la resolució: fins el 16 de març.
   • Publicació de la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 20 de març.

Requisits per a participar en el projecte de mobilitat a CFGM i CFGS

   1. Pot demanar la beca de mobilitat tot l’alumnat de l’institut que estigui matriculat a qualsevol dels cicles que participen en el Projecte de Mobilitat.
   2. L’alumnat ha de tenir un mínim coneixement de la llengua del país o en darrer cas, de l’anglès.
   3. L’alumnat ha de mostrar una actitud positiva vers l’estudi, i haver superat totes les unitats formatives corresponents als mòduls de 1r curs del cicle que estiguin cursant.

Altres