L’Institut Cendrassos de Figueres ha engegat i impulsat el programa de mobilitat ERASMUS+ en alumnat i en professorat, després de dos anys d’aturada per la pandèmia. 

Els alumnes que participen en una mobilitat del Programa ERASMUS+ tenen l’oportunitat de fer una estada formativa en empreses i/o institucions ubicades en altres països de la UE amb la finalitat que els alumnes i professors coneguin noves realitats sociolaborals, adquireixin experiències en la seva especialització i practiquin les llengües estrangeres.

L’Institut Cendrassos aquest curs 2021-2022 destaca pel nombre i la qualitat de les mobilitats realitzades. En total, s’hauran realitzat 12 mobilitats d’estudiants de cicles formatius i 4 mobilitats de professors. També, durant el mes de març es van acollir 12 estudiants de Business and Languages de l’institut Sint-Martinusscholen de Herk-De-Stad (Bèlgica), els quals van realitzar pràctiques en diferents empreses de la comarca durant dues setmanes a qui agraïm la seva col·laboració amb nosaltres. 

Els 12 estudiants de l’institut Cendrassos que han realitzat una mobilitat, 7 estudiants han estat de CFGM i 5 de CFGS. Els de CFGM han fet una estada en empreses de Waterford (Irlanda) durant 27 dies i els de CFGS són a Brussel·les fent, la majoria, una estada de 2 mesos i finalment, 2 estudiants són a Montpellier (França) amb una estada d’un mes i dos mesos. 

Pel que fa el professorat, 2 professors van fer un job shadowing a l’institut  Sint-Martinusscholen de Herk-De-Stad (Bèlgica) durant una setmana el mes d’abril i 2 professores faran diferents cursos de formació a Dublín durant aquest mes de juliol. Es formaran en la metodologia CLIL i  en la metodologia Project Based Learning. 

L’institut Cendrassos ha aconseguit aquest curs 2021-2022 l’acreditació KA120 – VET. Aquesta acreditació té una validesa durant tot el programa ERASMUS+ 2021-2027, aquest fet implica que podrà continuar amb el seu impuls a la internacionalització i en la seva potenciació en les llengües estrangeres en tots els cicles formatius, millorant la qualitat de la formació professional i oferint als seus estudiants una millora en la seva inserció laboral i formació.

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball