Informació

Horari (setembre a 15 de juny)

  • Dimarts i dimecres de 8:00 a 20:50
  • Dilluns, dijous i divendres de 8:15 a 20:00

Horari de copisteria per a l'alumnat

  • Entrada i sortida del centre: de 8:10 a 8:15, de 14:40 a 14:45
  • Hores del pati: de 10:10 a 10:30, de 12:25 a 12:45 i de 17:45 a 18:05.

Horari (juliol)

  • horari del centre .

Serveis a l'alumnat

  • Copisteria.
  • Justificació de faltes.
  • Objectes perduts: fotografies

Serveis de copisteria

  • fotocòpies DINA4.
  • fotocòpies DINA3.
  • fotocòpies en color.
  • Enquadernació espiral de dossiers.
  • Plastificacions.

Serveis al públic

  • Recepció de trucades.
  • Informacions generals.

PAS consergeria

  • Eduard Gómez
  • Pilar Martín
  • Núria Paraire

Altres