Informació

cendrassos

El alumnes que s'incorporen al centre a 1r ESO s'han de matricular del 20 al 26 de juny en l'horari de 9:00 a 14:00. Demaneu cita prèvia trucant al 972500111 per evitar fer cues.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

 • Resguard de preinscripció.
 • 1 fotografia, amb el nom i cognoms a darrera.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Adreces del correu electrònic dels pares/tutors (en cas de no haver-la lliurat en el moment de la preinscripció), ja que és el mitjà habitual de comunicació amb les famílies..
 • Carta de compromís educatiu omplerta i signada. carta de compromís
 • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
 • Els alumnes de transport han de portar la sol·licitud impresa, signada i amb una fotografia enganxada, que es troba a: Transport Escolar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre el rebut/justificants dels següents pagaments per fer efectiva matriculació:

 • 35 € per l'assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització, materials i agenda escolar 19/20. Aquest pagament s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 5805. Cliqueu a Instruccions per a pagament per obtenir ajuda.
 • 40 € AMPA: full d'inscripció. Aquest pagament també s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 6010.
cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

 • 1r i 2n de Batxillerat: dimarts 9 de juliol
 • 1r de CFGM Gestió Administrativa: dimecres 10 de juliol
 • 2n de CFGM Gestió Administrativa: dijous 11 de juliol
 • 1r CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: divendres 12 de juliol
 • 2n CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: dilluns 15 de juliol
 • Incidències: dilluns 15 de juliol

Podeu reservar l'hora trucant al 972500111 i evitareu fer cua.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Cicles Formatius de Grau Superior es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

 • El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. A partir del dimarts 16 de juliol el podeu recollir a la secretaria del centre.
 • CFGS Administració i Finances: dijous 18 de juliol
 • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: divendres 19 de juliol
 • Incidències: dilluns 22 i dimarts 23 de juliol
 • Alumnes en llista d'espera: dimecres 24 de juliol

Podeu reservar l'hora trucant al 972500111 i evitareu fer cua.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

 • Difusió de l'oferta:24 de maig
 • Presentació sol·licituds: 29 de maig al 5 de juny
 • Presentació de documentació: fins el 7 de juny
 • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 28 de juny
 • Reclamacions (errors i puntuació): de l'1 al 4 de juliol
 • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 8 de juliol
 • Publicació de les llistes definitives: 10 de juliol
 • Publicació de l’oferta final: 16 de juliol
 • Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 17 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

cendrassos

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
  • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
  • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:10 de maig
  • Presentació sol·licituds: 14 de maig al 21 de maig (documentació fins el 23 de maig)
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 7 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 10 de juny al 14 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 19 de juny
  • Publicació de les llistes ordenada definitiva: 25 de juny
  • Publicació de l’oferta final: 5 de juliol
  • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol

Altres