Informació

El dia 15 de desembre s'han adjudicat els següents contractes de bar i neteja de l'institut:

    • Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de bar cantina. Contracte del servei de bar-cantina a l’empresa Cuines Escolars de Luís Fernando Álvarez Fernández amb NIF 11406397F en ser l’única empresa que s’ha presentat i que compleix els requisits exigits, per un import total de 24000 euros, IVA inclòs, amb un termini d’execució de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, renovable per un altre any.
    • Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja. Contracte del servei de neteja a l’empresa Fundació Privada Altem, amb CIF G17603325, en ser l’única empresa que s’ha presentat i que compleix els requisits exigits, per un import total de 39.995,00 euros, IVA exclòs 48.339,50euros, IVA inclòs), amb un termini d’execució de l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017, juliol i agost exclosos.

Altres