Informació

L'institut emprèn accions per lluitar contra la violència masclista!

Aquest dimecres 27 de novembre l'alumne Adrià Mateo Martín de CGFM Gestió Administrativa i l'alumna Ona Cervera Cortada de 1r Batxillerat van llegir el Manifest del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. A proposta del nostre alumnat s’ha penjat a l’entrada del centre una pancarta per conscienciar a la població sobre la problemàtica de la violència masclista. A part d'aquestes accions impulsades per l'alumnat, el centre ja està realitzant i participant en campanyes preventives de la violència de gènere.

Campanya #Malamente

El passat mes de juliol des de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut es va posar en marxa la campanya #Malamente. Una campanya de prevenció de les violències sexuals que té l'objectiu d'assenyalar algunes violències quotidianes i normalitzades que les noies pateixen només pel fet de ser-ho.

Des de les tutories d’alguns cursos es treballaran aquestes actituds i valors. Ben aviat rebrem pòsters i díptics de la campanya #Malamente per tal de que els tutors/es que duran a terme les activitats a les aules comptin amb els cartells de les situacions plantejades.

Adquisició de material educatiu

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad mitjançant el Pacto de Estado contra la violencia de genero, ha assignat uns fons finalistes per a l’impuls d’actuacions preventives de la violència masclista.

L’institut ha comprat 78 llibres i materials didàctics orientats a acompanyar l’alumnat en la gestió de les emocions, en les relacions sexuals i afectives, en el respecte envers els altres, el món de la cura i la igualtat de gènere. Aquest curs estem treballant per elaborar noves sessions de tutoria i també tallers o xerrades adequades a cada curs d’ESO i encarades a treure profit d’aquest nou material.

Acció tutorial: xerrades i tallers

L'alumnat del centre està participant en xerrades i tallers que ofereixen Mossos d'Esquadra sobre diverses temàtiques. Tot i que, algunes no són específiques sobre la violència contra les dones, si que se'n fa menció i permet la reflexió sobre la lluita contra la violència de gènere.

La Fundació Nzuri Daima desenvolupa projectes d’apoderament de les noies, igualtat de gènere, conscienciació mediambiental, educació i reciclatge i aposten per un món millor a partir de l’educació. Amb la col·laboració de l'Ajuntament, ofereix una xerrada sobre refugiats, mediambient i igualtat de gènere.

Altres