Informació

Els tallers de suport i reforç educatiu són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l'alumnat més vulnerable a adquirir hàbits i tècniques d'organització i d'estudi, afavorint una actitud positiva cap a l'aprenentatge i col·laborar en l'adquisició de les competències bàsiques en finalitzar l'etapa educativa.

Aquesta actuació forma part del “PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y REFUERZO PARA EL AVANCE Y APOYO EN EDUCACIÓN “ del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançat pel “PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EDUCACIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020. Està destinada a alumnes de 3r i 4t ESO del nostre centre i es realitza en aquests horaris:

  • Alumnat de 3r ESO: 16h a 17:15h, els dilluns i dimecres (70 h, 2 hores/setmanals al llarg del curs).
  • Alumnat de 4t ESO: 17:15h a 18:30h, els dilluns i dimecres (70 h, 2 hores/setmanals al llarg del curs).

Des d'aquí us podeu descarregar la fitxa i condicions d'inscripció: COMPROMÍS EDUCATIU ADDICIONAL.

Altres