Informació

Els tallers de suport i reforç educatiu són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l'alumnat més vulnerable a adquirir hàbits i tècniques d'organització i d'estudi, afavorint una actitud positiva cap a l'aprenentatge i col·laborar en l'adquisició de les competències bàsiques en finalitzar l'etapa educativa.

Aquesta actuació forma part del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Figueres, està destinada a alumnes de 1r i 2n ESO del nostre centre i es realitza en aquests horaris:

  • Alumnat de 1r ESO: 16h a 17:15h els dimarts i dijous (70 h, 2 hores/setmanals al llarg del curs).
  • Alumnat de 2n ESO: 17:15h A 18:30h els dimarts i dijous (70 h, 2 hores/setmanals al llarg del curs).

Des d'aquí us podeu descarregar la fitxa i condicions d'inscripció: COMPROMÍS EDUCATIU ADDICIONAL.

Altres