Informació

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents a l'inici de l'examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

El dijous 6 de setembre de 08:15 a les 11:00 es podran recollir les notes.

Clicant en aquest enllaç DEURES SETEMBRE ESO us podeu descarregar els deures per a tots els cursos d'ESO i el seu pes en la nota de setembre:

Us podeu descarregar la versió per imprimir les dates dels exàmens d'ESO,de Batxillerat i CF Erasmus, clicant AQUÍ


ESO: dates i horaris dels exàmens

BATXILLERAT: dates i horaris dels exàmens


CF Alumnes ERASMUS: dates i horaris dels exàmens

L'examen de les UF pendents per a alumnes que han estat fent Erasmus+ aquest estiu serà el dilluns 3 de setembre a les 9 del matía l'aula 309.

Lliurament de notes de recuperacions de setembre

Les notes de setembre es poden recollin el dijous 6 de setembre de 8:15 a 11:00. En el cas d'ESO s'acompanyaran d'un full informatiu

    • BTX i CF: cal recollir-les a la consergeria del centre.
    • 1r ESO: la coordinadora de 1r ESO les lliurarà a la Sala de visites 1
    • 2n ESO: la coordinadora de 2n ESO les lliurarà a la Sala de visites 2
    • 3r ESO: la coordinadora de 3r ESO les lliurarà a la Sala de visites 3
    • 4t ESO: el coordinador de 4t ESO les lliurarà a l'aula 302

Altres