Informació

cendrassos

El passat 14 d’agost es va publicar l’extracte de la Resolució de 6 d’agost de 2018, de la “Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional” que convoca ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2018-2019.

La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Educación. Una vegada el/la sol·licitant ha omplert la sol·licitud l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després l’ha de lliurar al centre, adjuntant la documentació necessària.

En el BOE núm. 198, de 16 d’agost de 2018, s’ha publicat l’Extracte de la Resolució, de convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Pel que fa a la tramitació, els passos a seguir són el següents:

 • La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Educación.

Durant el mes de setembre, a la sala polivalent del centre, tindran lloc les reunions informatives adreçades als pares/mares/tutors d'alumnes amb l'objectiu d'informar-los del funcionament i novetats del curs escolar.

Les sessions dels diferents cursos es celebraran en les següents dates i horaris:

   2n ESO: dimarts 25 de setembre a 2/4 de 8 del vespre.

   3r ESO: dimarts 25 de setembre a 1/4 de 9 del vespre.

   4t ESO: dimecres 26 de setembre a 2/4 de 8 del vespre.

   1r BTX: dimecres 26 de setembre a 1/4 de 9 vespre.

   1r CFGM: dimecres 26 de setembre a les 9 del vespre.

La direcció del centre donarà la benvinguda a les famílies a l'aula polivalent, presentarà els tutors i les tutores, i informarà de les novetats del nou curs. Els tutors acompanyaran a les famílies a l'aula assignada al seu fill per tal d'explicar detalladament el funcionament del centre i els aspectes més curriculars del curs que s'inicia.

El mes juliol es va realitzar la reunió informativa de 1r ESO.

Altres