EL NOSTRE CENTRE

L'INSTITUT CENDRASSOS

El nostre centre és un institut d’Educació Secundària on s’imparteix ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

El professorat junt amb el personal d’administració i serveis treballem plegats per a la millora contínua en la qualitat de l’ensenyament i del servei que oferim pretenent el compliment de la missió de centre, l’assoliment de la visió que propugna i la difusió dels valors que reconeixem com a propis.

Missió

Som un centre públic que vol educar i formar nois i noies per què esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres i amb l’entorn, competents en habilitats socials, personals i professionals que els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica, i continuar la seva formació al llarg de la vida.

Visió

Volem ser un centre referent en la formació integral i de qualitat de l’alumnat amb voluntat de seguir una línia de millora contínua tant en resultats acadèmics com en la preparació de professionals qualificats mitjançant la innovació pedagògica, l’aplicació de les noves tecnologies i l’impuls de les llengües estrangeres.

Valors

  • Compromís professional.
  • Tolerància, respecte i equitat.
  • Adaptació contínua a les necessitats educatives del nostre alumnat i al nostre entorn socioeconòmic.
  • Fomentar l’esforç com a eina per a la millora de l’aprenentatge i de la construcció del propi coneixement.
  • Participació activa.
  • Respecte al medi ambient i compromís amb la sostenibilitat.

ACTUALITAT

Fira de cooperatives 2022

Fira de cooperatives 2022

A continuació us mostrem el video de la fira de cooperatives d'aquest any celebrada a Girona i organitzada per Empren.gi. La nostra cooperativa era Cendrafood de 3r d'ESO....

read more
  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball