Informació

Com cada any, el present 2017 l’Institut Cendrassos, amb la col·laboració de l’AMPA del Centre, convoca els PREMIS SANT JORDI de creació literària.

Escultura obra de Jodi Harvey-Brown
Escultura obra de Jodi Harvey-Brown

BASES GENERALS

 1. Pot prendre-hi part qualsevol persona matriculada al centre. Si no s'indica el contrari en la convocatòria, cal entendre que la participació és individual.
 2. Les obres han de ser originals i inèdites. Les llengües acceptades són el català o el castellà, depenent del premi a què optin.
 3. El format i l’extensió de les obres es determinen per la modalitat a què es concorri.
 4. Per als premis en llengua catalana, les obres s’hauran de lliurar als professors de l’assignatura fins al 7 d’abril. Un mateix participant pot optar a més d’una modalitat, però només s’admet concórrer amb una sola obra per a cadascuna. Els arxius de text o imatge es poden fer arribar per correu electrònic. Consulteu –ho al professorat.
 5. Els textos en castellà es lliuraran directament als professors de llengua castellana fins al dia 4 d’abril
 6. Els jurats estaran compostos per membres del Departament de Català i del Departament de Castellà, ajudats pels d’Educació Visual i Plàstica, segons correspongui. Els jurats podran proposar accèssits als premis o declarar-los deserts. La decisió serà inapel·lable.
 7. Prendre part en el concurs implica acceptar les bases presents i la cessió dels drets de publicació i difusió de l’obra a favor de l’Institut Cendrassos.
 8. L’acte públic de lliurament dels premis serà divendres dia 21, durant la celebració escolar de la festa de Sant Jordi.

PREMIS EN LLENGUA CATALANA

  • Premi PORTAPARAULES (un text en prosa o en vers vinculat a un objecte que en sigui el suport material i alhora el motiu temàtic). Hi pot concórrer preferentment l'alumnat de 1r i 2n d'ESO.
  • Premi POESIA BREU (de dos a vint versos). De temàtica lliure. Hi pot concórrer preferentment l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.
  • Premi MICRORELAT (un text d'extensió màxima de 200 paraules). Hi pot concórrer preferentment l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.
  • Premi NARRACIÓ, CONTE o ASSAIG breus. Hi pot concórrer preferentment l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.
  • Premi IL·LUSTRACIÓ (un dibuix, gravat o fotografia originals que acompanyi un text literari en català ja existent. Les fotografies s'han de presentar en format de 13 x 18 cm). Hi pot concórrer preferentment l'alumnat de BATXILLERAT i de CICLES FORMATIUS.

PREMIOS EN LENGUA CASTELLANA

ANIVERSARIOS DE GLORIA FUERTES, EL DICCIONARIO DE MARÍA MOLINER, MIGUEL HERNÁNDEZ Y CIEN AÑOS DE SOLEDAD DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

  • 1-2 ESO. Creación de un auca de entre 4 y 8 viñetas, en cartulina DIN-A4, con versos originales para cada viñeta, inspirada en el poema Autobiografía de Gloria Fuertes.

  • 3 ESO ABC. Redacción de un texto creativo inspirado en cualquier palabra o en el formato de un diccionario.

  • 3 ESO DE: imagen poética asociada a una palabra.

  • 4 ESO ABC. Redacción de un texto creativo inspirado en algún aspecto, personaje o fragmento de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

  • 4 ESO D, imagen poética asociada a algún aspecto de la novela.

  • BACHILLERATO. Texto creativo sobre algún aspecto o cita literal de la vida u obra de Miguel Hernández.

Extensión: 1 página DIN-A4. Texto impreso salvo viñetas e imágenes poéticas.

Altres