Informació

Per el nou curs 2019/20 oferim un total de 9 matèries optatives que s'estudien durant 2 hores de classe setmanal. Aquestes optatives tenen una durada de mig curs (fins a febrer), excepte el FRANCÈS, ROBÒTICA i IMPRESSIÓ 3D, i MÚSICA CORAL que són per a tot el curs.

En aquests enllaç hi ha la descripció de les 9 optatives que oferim per a aquest curs vinent: Informació Optatives 2n ESO. Abans d'escollir l'optativa és important llegir aquest document.

Per escollir l'optativa s'ha d'omplir el formulari Elecció Optatives 2n ESO. El termini per enviar el formulari finalitza el 26 de juliol, per poder fer l'assignació abans de començar el curs. En cas de no fer-ho, s'assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les preferències de l'alumnat.

El procés d'assignació d'optatives es farà seguint els següents criteris: mitjana de notes de 1r ESO, i en cas d'empat per ordre d'inscripció.

En cas que s'assigni a l'alumne una matèria quadrimestral, abans del proper mes de febrer caldrà d'escollir una altre optativa que cursarà de febrer a final de curs. Si se li assigna "Francès, segona llengua", "Robòtica", o "Música coral", les farà durant tot el curs, i ja no haurà d'escollir optativa per la segona part del curs.

Per el nou curs 2019/20 oferim oferim un total de 11 matèries optatives que s'estudien durant tot el curs amb 2 hores de classe setmanal.

En aquests enllaç hi ha la descripció de les 11 optatives que oferim per a aquest curs vinent: Informació Optatives 3r ESO. Abans d'escollir l'optativa és important llegir aquest document.

Per escollir l'optativa s'ha d'omplir el formulari Elecció Optatives 3r ESO. El termini per enviar el formulari finalitza el 26 de juliol, per poder fer l'assignació abans de començar el curs. En cas de no fer-ho, s'assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les preferències de l'alumnat.

Els alumnes que van cursar FRANCÈS SEGONA LLENGUA a 2n ESO, tenen prioritat en l'assignació d'aquesta matèria a 3r ESO. Si hi ha algun alumne que vol fer Francès a 3r ESO, i no n'ha fet a 2n ESO se li exigirà un nivell mínim per poder-li assignar aquesta optativa, ja que té continuïtat des de 2n ESO.

El procés d'assignació de la resta d'optatives es farà seguint els següents criteris: mitjana de notes de 2n ESO, i en cas d'empat per ordre d'inscripció.

cendrassos

El alumnes que s'incorporen al centre a 1r ESO s'han de matricular del 20 al 26 de juny en l'horari de 9:00 a 14:00. Demaneu cita prèvia trucant al 972500111 per evitar fer cues.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

 • Resguard de preinscripció.
 • 1 fotografia, amb el nom i cognoms a darrera.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Adreces del correu electrònic dels pares/tutors (en cas de no haver-la lliurat en el moment de la preinscripció), ja que és el mitjà habitual de comunicació amb les famílies..
 • Carta de compromís educatiu omplerta i signada. carta de compromís
 • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
 • Els alumnes de transport han de portar la sol·licitud impresa, signada i amb una fotografia enganxada, que es troba a: Transport Escolar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre el rebut/justificants dels següents pagaments per fer efectiva matriculació:

 • 35 € per l'assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització, materials i agenda escolar 19/20. Aquest pagament s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 5805. Cliqueu a Instruccions per a pagament per obtenir ajuda.
 • 40 € AMPA: full d'inscripció. Aquest pagament també s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 6010.
cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

 • Difusió de l'oferta:24 de maig
 • Presentació sol·licituds: 29 de maig al 5 de juny
 • Presentació de documentació: fins el 7 de juny
 • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 28 de juny
 • Reclamacions (errors i puntuació): de l'1 al 4 de juliol
 • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 8 de juliol
 • Publicació de les llistes definitives: 10 de juliol
 • Publicació de l’oferta final: 16 de juliol
 • Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 17 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

cendrassos

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
  • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
  • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:10 de maig
  • Presentació sol·licituds: 14 de maig al 21 de maig (documentació fins el 23 de maig)
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 7 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 10 de juny al 14 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 19 de juny
  • Publicació de les llistes ordenada definitiva: 25 de juny
  • Publicació de l’oferta final: 5 de juliol
  • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol

cendrassos Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el títol de graduat en ESO o equivalent. Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:
  • Per accedir al batxillerat en un centre diferent del que es cursa l'ESO.
  • Per accedir al batxillerat si es cursa o s'ha cursat un cicle formatiu.
  • Per accedir al batxillerat en la modalitat d’arts.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:10 de maig
  • Presentació sol·licituds: 14 de maig al 21 de maig (documentació fins el 23 de maig)
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 4 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 5 de juny al 12 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 17 de juny
  • Publicació de les llistes ordenada definitiva: 21 de juny
  • Publicació de l’oferta final: 5 de juliol
  • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

Altres