Informació

cendrassos

El alumnes d'ESO que han aprovat el juny i que s'incorporen al centre s'han de matricular el dijous 2 de juliol en l'horari de 8:30 a 14:00.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • AMPA 40 €.
  • Resguard de preincripció.
  • Original i fotocòpia de les qualificacions finals del curs 2014/15.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
cendrassos

PERÍODE i HORARI DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació: Del 8 al 12 de juny.
  • horari: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

  • Resguard de preinscripció.
  • 3 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors, ja que és el mitjà habitual de comunicació amb les famílies.
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • AMPA. 40 €.

  • Els alumnes de transport han de portar el certificat del centre on han estat escolaritzats, també el certificat de convivència i la sol·licitud del Consell Comarcal degudament omplerta amb una fotografia (l’imprès de la sol•licitud es lliurarà a la secretaria del centre)..
cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:8 de maig
  • Presentació sol·licituds: 26 de maig al 3 de juny
  • La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 2 de juny
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d’admesos: 11 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 12 de juny al 16 de juny
  • Llistes amb el barem (puntuació) un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 25 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 30 de juny

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre l’1 i el 8 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny
  • Nova difusió de l'oferta: 4 de setembre.
  • Presentació sol·licituds: 7 al 9 de setembre.
  • Publicació admesos i matrícula: 21 i 22 de setembre.

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:8 de maig
  • Presentació sol·licituds: 12 al 19 de maig
  • La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 18 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d’admesos: 27 de maig
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 28 de maig al 2 de juny
  • Llistes amb el barem (puntuació) un cop resoltes les reclamacions: 5 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 25 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 30 de juny

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre l’1 i el 8 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny
  • Nova difusió de l’oferta: 4 de setembre.
  • Presentació sol·licituds: 7 al 9 de setembre.
  • Publicació admesos i matrícula: 15 de setembre.

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:8 de maig
  • Presentació sol·licituds: 12 al 19 de maig
  • La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 18 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d’admesos: 27 de maig
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 28 de maig al 2 de juny
  • Llistes amb el barem (puntuació) un cop resoltes les reclamacions: 5 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 25 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 30 de juny

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre l’1 i el 8 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny
  • Matrícula extraordinària de batxillerat pels pendents dels exàmens de setembre: del 8 al 10 de setembre.

El dilluns 27 d'abril tindran lloc la jornada de portes obertes de l'institut per als estudis de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

  • 18:00 h: Xerrada informativa adreçada a al'alumnat interessat en cursar estudis de Batxillerat i, posteriorment, es realitzarà una visita guiada per les instal·lacions del centre.

  • 19:30 h: Xerrada informativa adreçada a l'alumnat interessat en cursar estudis de Cicles Formatius de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes i, posteriorment, es realitzarà una visita guiada per les instal·lacions del centre.

Altres