Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:8 de maig
  • Presentació sol·licituds: 26 de maig al 3 de juny
  • La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 2 de juny
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d’admesos: 11 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 12 de juny al 16 de juny
  • Llistes amb el barem (puntuació) un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 25 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 30 de juny

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre l’1 i el 8 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny
  • Nova difusió de l'oferta: 4 de setembre.
  • Presentació sol·licituds: 7 al 9 de setembre.
  • Publicació admesos i matrícula: 21 i 22 de setembre.

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ

  • Matins: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.
  • Tardes: dilluns de 15 h a 17 h.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR

Imprès de sol·licitud (Cliqueu AQUÍ per descarregar-lo). Cal presentar una única sol·licitud i anotar tots els centres per ordre de preferència.

1.- Documentació identificativa.

  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE..
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.

2.- Documentació Acadèmica

  • Certificat acadèmic de les qualificacions obtingudes al batxillerat o a altres estudis que permeten l’accés als CFGS.
  • Si s’accedeix per prova d’accés, certificat acadèmic de la qualificació de la prova d’accés.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2015-2016, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

MÉS INFORMACIÓ al web de la Generalitat de Catalunya: Estudiar a Catalunya

En aquest web hi trobareu: la informació general, els centres educatius, el calendari, la documentació i criteris de prioritat, la sol·licitud de preinscripció. També hi podreu consultar els resultats i el procés de matrícula.

DESCARREGA I IMPRIMEIX AQUESTA INFORMACIÓ clicant a AQUÍ

Altres