Informació

Durant el mes de setembre, a la sala polivalent del centre, tindran lloc les reunions informatives adreçades als pares/mares/tutors d'alumnes amb l'objectiu d'informar-los del funcionament i novetats del curs escolar.

Les sessions dels diferents cursos es celebraran en les següents dates i horaris:

   2n ESO: dimarts 24 de setembre a 1/4 de 8 del vespre.

   3r ESO: dimecres 25 de setembre a 2/4 de 8 del vespre.

   4t ESO: dimecres 25 de setembre a 1/4 de 9 del vespre.

   1r BTX: dimarts 24 de setembre a les 8 del vespre

   1r CFGM: dimarts 17 de setembre a les 2/4 de 8 de la tarda.

La direcció del centre donarà la benvinguda a les famílies a l'aula polivalent, presentarà els tutors i les tutores, i informarà de les novetats del nou curs. Els tutors acompanyaran a les famílies a l'aula assignada al seu fill per tal d'explicar detalladament el funcionament del centre i els aspectes més curriculars del curs que s'inicia.

El mes juliol es va realitzar la reunió informativa de 1r ESO.

Altres