Informació

cendrassos

La matriculació de Batxillerat es realitza en les dates següents:

 • divendres 6 i dilluns 9 de setembre a la Secretaria del centre de 9:00 a 14:00.

En el cas de Cicles Formatius de Grau Mitjà s'obre un període de preinscripció previ a la matrícula:

 • Preinscripció telemàtica: dimarts 3 i dimecres 4 de setembre al web Preinscripció al grau mitjà de formació professional.
 • Publicació de la llista d'admesos: divendres 6 de setembre
 • Matriculació CFGM: dilluns 9 i dimarts 10 de setembre a la Secretaria del centre de 9:00 a 14:00.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

 • DNI original i fotocòpia.
 • Una fotografia carnet (nom i cognoms a darrera).
 • Adreces de correu electrònic dels pares/tutors.
 • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
 • Alumnes que es matriculin de 1r curs (BTX i CF): original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o certificació proves d’accés.
 • Alumnes que es matriculin de 2n curs (BTX i CF) o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.
 • Els alumnes que es matriculin d’estudis de BATXILLERAT i vulguin modificar les matèries optatives escollides a la preinscripció cal que, prèviament, passin pel despatx de cap d’estudis.

Pagaments

L'alumnat haurà de fer els següents pagaments:

 • Per a matrícules de BATXILLERAT: 35,00 € per l'assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització i materials. Aquest pagament es fa en el moment de la matriculació i en efectiu a la Secretaria del centre.
 • Per a matrícules de CFGM: 60,00 € per l'assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització,materials i sortides. Aquest pagament es fa en el moment de la matriculació i en efectiu a la Secretaria del centre.
 • 40 € AMPA: full d'inscripció. Aquest pagament també s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 6010.

Convalidacions de mòduls a Cicles Formatius

 • El mòduls professionals de FOL (Formació i Orientació Laboral) i/o EiE (Empresa i Iniciativa Emprenedora) aprovats en altres cicles formatius, es poden convalidar amb un nota de 5. Més informació.
 • Per sol·licitar la convalidació cal presentar en el moment de la matrícula la sol·licitud de convalidació de Mòduls/Unitats i el certificat dels estudis.

Altres