Informació

Per el nou curs 2019/20 oferim oferim un total de 11 matèries optatives que s'estudien durant tot el curs amb 2 hores de classe setmanal.

En aquests enllaç hi ha la descripció de les 11 optatives que oferim per a aquest curs vinent: Informació Optatives 3r ESO. Abans d'escollir l'optativa és important llegir aquest document.

Per escollir l'optativa s'ha d'omplir el formulari Elecció Optatives 3r ESO. El termini per enviar el formulari finalitza el 26 de juliol, per poder fer l'assignació abans de començar el curs. En cas de no fer-ho, s'assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les preferències de l'alumnat.

Els alumnes que van cursar FRANCÈS SEGONA LLENGUA a 2n ESO, tenen prioritat en l'assignació d'aquesta matèria a 3r ESO. Si hi ha algun alumne que vol fer Francès a 3r ESO, i no n'ha fet a 2n ESO se li exigirà un nivell mínim per poder-li assignar aquesta optativa, ja que té continuïtat des de 2n ESO.

El procés d'assignació de la resta d'optatives es farà seguint els següents criteris: mitjana de notes de 2n ESO, i en cas d'empat per ordre d'inscripció.

Altres