Informació

Per el nou curs 2019/20 oferim un total de 9 matèries optatives que s'estudien durant 2 hores de classe setmanal. Aquestes optatives tenen una durada de mig curs (fins a febrer), excepte el FRANCÈS, ROBÒTICA i IMPRESSIÓ 3D, i MÚSICA CORAL que són per a tot el curs.

En aquests enllaç hi ha la descripció de les 9 optatives que oferim per a aquest curs vinent: Informació Optatives 2n ESO. Abans d'escollir l'optativa és important llegir aquest document.

Per escollir l'optativa s'ha d'omplir el formulari Elecció Optatives 2n ESO. El termini per enviar el formulari finalitza el 26 de juliol, per poder fer l'assignació abans de començar el curs. En cas de no fer-ho, s'assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les preferències de l'alumnat.

El procés d'assignació d'optatives es farà seguint els següents criteris: mitjana de notes de 1r ESO, i en cas d'empat per ordre d'inscripció.

En cas que s'assigni a l'alumne una matèria quadrimestral, abans del proper mes de febrer caldrà d'escollir una altre optativa que cursarà de febrer a final de curs. Si se li assigna "Francès, segona llengua", "Robòtica", o "Música coral", les farà durant tot el curs, i ja no haurà d'escollir optativa per la segona part del curs.

Altres