Informació

Clicant als següents enllaços podreu accedir a la informació sobre el material necessari i llibres segons els estudis que es cursin:

Els alumnes d'ESO no han de comprar Agenda Escolar. Les agendes per a alumnes d'ESO els hi seran lliurades a l'inici de curs.

L'AMPA continua amb el projecte de compra i reciclatge de llibres, segons l'acord aprovat al Consell Escolar amb l'empresa IDDINK. Més informació

Els alumnes de Batxillerat que s'han d'examinar el setembre amb més de 2 matèries pendents, no han de comprar els llibres fins a saber si promocionen o repeteixen.

L'alumnat que estigui en grups de reforç/diversitat han de comprar els llibres del llistat de Diversitat.

Els alumnes de 2n, 3r i 4t ESO han de comprovar les matèries optatives assignades abans de comprar els llibres corresponents.

Altres