Informació

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

 • 1r i 2n de Batxillerat: dimarts 9 de juliol
 • 1r de CFGM Gestió Administrativa: dimecres 10 de juliol
 • 2n de CFGM Gestió Administrativa: dijous 11 de juliol
 • 1r CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: divendres 12 de juliol
 • 2n CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: dilluns 15 de juliol
 • Incidències: dilluns 15 de juliol

Podeu reservar l'hora trucant al 972500111 i evitareu fer cua.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

 • DNI original i fotocòpia.
 • Una fotografia carnet (nom i cognoms a darrera).
 • Adreces de correu electrònic dels pares/tutors.
 • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
 • Alumnes que es matriculin de 1r curs (BTX i CF): original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o certificació proves d’accés.
 • Alumnes que es matriculin de 2n curs (BTX i CF) o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.
 • Els alumnes que es matriculin d’estudis de BATXILLERAT i vulguin modificar les matèries optatives escollides a la preinscripció cal que, prèviament, passin pel despatx de cap d’estudis.

Pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre el rebut/justificants dels següents pagaments per fer efectiva matriculació:

 • Per a matrícules de BATXILLERAT: 35,00 € per l'assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització i materials. Aquest pagament s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 5805. Cliqueu a Instruccions per a pagament per obtenir ajuda.
 • Per a matrícules de CFGM: 60,00 € per l'assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització,materials i sortides. Aquest pagament s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 5805. Cliqueu a Instruccions per a pagament per obtenir ajuda.
 • 40 € AMPA: full d'inscripció. Aquest pagament també s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 6010.

Convalidacions de mòduls a Cicles Formatius

 • El mòduls professionals de FOL (Formació i Orientació Laboral) i/o EiE (Empresa i Iniciativa Emprenedora) aprovats en altres cicles formatius, es poden convalidar amb un nota de 5. Més informació.
 • Per sol·licitar la convalidació cal presentar en el moment de la matrícula la sol·licitud de convalidació de Mòduls/Unitats i el certificat dels estudis.

Altres