Informació

cendrassos

El alumnes que s'incorporen al centre a 1r ESO s'han de matricular del 20 al 26 de juny en l'horari de 9:00 a 14:00. Demaneu cita prèvia trucant al 972500111 per evitar fer cues.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

  • Resguard de preinscripció.
  • 1 fotografia, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
  • Adreces del correu electrònic dels pares/tutors (en cas de no haver-la lliurat en el moment de la preinscripció), ja que és el mitjà habitual de comunicació amb les famílies..
  • Carta de compromís educatiu omplerta i signada. carta de compromís
  • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
  • Els alumnes de transport han de portar la sol·licitud impresa, signada i amb una fotografia enganxada, que es troba a: Transport Escolar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre el rebut/justificants dels següents pagaments per fer efectiva matriculació:

  • 35 € per l'assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització, materials i agenda escolar 19/20. Aquest pagament s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 5805. Cliqueu a Instruccions per a pagament per obtenir ajuda.
  • 40 € AMPA: full d'inscripció. Aquest pagament també s’ha fer en un caixer automàtic del Banc de Sabadell amb el CODI 6010.

Altres