Informació

cendrassos

La matriculació de setembre d'ESO es realitza del 5 al 7 de setembre en l'horari de 9:00 a 14:00. Els alumnes de 1r, 2n i 3r ESO que van fer la matrícula interna a principis del mes de juny NO han de fer res. Només s'han de matricular el alumnes que repetiran 4t ESO.

Documentació i pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació i amb els rebuts dels pagaments indicats per fer efectiva matriculació:

  • DNI original i fotocòpia.
  • 35 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització. Aquest pagament s’ha de fer en un caixer del Banc de Sabadell, el codi de l'institut és 5805. full amb instruccions de com fer el pagament
  • 40 € AMPA: full d'inscripció
  • Full de confirmació de plaça, s’ha de signar i modificar les dades que no siguin correctes. En cas que hàgiu canviat l’adreça de correu electrònic dels pares/tutors anoteu-ho en el mateix full (recordeu que s’utilitza per informar-vos de les faltes d’assistència, de les incidències dels vostres fills/es i circulars d’informació diversa).
  • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
  • Els alumnes de transport han de portar la sol·licitud impresa, signada i amb una fotografia enganxada, que es troba a: Transport Escolar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Altres