Informació

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

 • 1r i 2n de Batxillerat: dimecres 4 de juliol
 • 1r de CFGM Gestió Administrativa: dijous 5 de juliol
 • 2n de CFGM Gestió Administrativa: divendres 6 de juliol
 • 1r CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: dilluns 9 de juliol
 • 2n CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: dimarts 10 de juliol
 • Incidències: dimecres 11 de juliol

Documentació necessària i pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

 • DNI original i fotocòpia.
 • 31,50 € per l’assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització. Aquest pagament s’ha de fer per codi de barres a Caixabank. full amb codi de pagament
 • 40,00 € en concepte de quota de l’AMPA. full d'inscripció
 • Dues fotografies (nom i cognoms a darrera).
 • Adreces de correu electrònic dels pares/tutors.
 • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
 • Alumnes que es matriculin de 1r curs (BTX i CF): Fitxa de seguiment omplert (en majúscules). full de seguiment
 • Alumnes que es matriculin de 1r curs (BTX i CF): original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o certificació proves d’accés.
 • Alumnes que es matriculin de 2n curs (BTX i CF) o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.
 • Alumnes que es matriculin de 1r de BATXILLERAT: el dia de la matrícula cal que, prèviament, passin per Cap d’Estudis, on hauran d’omplir i signar la sol·licitud per triar les matèries de modalitat.

Convalidacions de mòduls a Cicles Formatius

 • El mòduls professionals de FOL (Formació i Orientació Laboral) i/o EiE (Empresa i Iniciativa Emprenedora) aprovats en altres cicles formatius, es poden convalidar amb un nota de 5. Més informació.
 • Per sol·licitar la convalidació cal presentar en el moment de la matrícula la sol·licitud de convalidació de Mòduls/Unitats i el el certificat dels estudis.

Altres