Informació

cendrassos

El alumnes que s'incorporen al centre a 1r ESO s'han de matricular del 21 al 27 de juny en l'horari de 9:00 a 14:00.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

  • Resguard de preinscripció.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
  • Adreces del correu electrònic dels pares/tutors (en cas de no haver-la lliurat en el moment de la preinscripció), ja que és el mitjà habitual de comunicació amb les famílies..
  • Fitxa de seguiment omplert (en majúscules). full de seguiment
  • Carta de compromís educatiu omplerta i signada. carta de compromís
  • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
  • 35 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització. Aquest pagament s’ha de fer per codi de barres a Caixabank. full amb codi de pagament
  • 40 € AMPA: full d'inscripció
  • Els alumnes de transport han de portar la sol·licitud impresa, signada i amb una fotografia enganxada, que es troba a: Transport Escolar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Aquesta matrícula queda condicionada a que l’alumne/a promocioni. En cas contrari, se’l tornarà a matricular en el mateix curs.

Altres