Informació

cendrassos

Durant la primera setmana de juny, realitzarem la matrícula per al curs vinent dels alumnes que actualment ja cursen l'ESO al nostre institut.

La formalització de la matrícula es farà en horari lectiu i NO es requereix la presència dels pares, ho fan els propis alumnes.

L'horari i data de matrícula s'ha organitzat per grups-classe, el podeu consultar a: Data i horari de matrícula

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

  • Fotocòpia DNI.
  • Full de confirmació de plaça, s’ha de signar i modificar les dades que no siguin correctes. En cas que hàgiu canviat l’adreça de correu electrònic dels pares/tutors anoteu-ho en el mateix full (recordeu que s’utilitza per informar-vos de les faltes d’assistència, de les incidències dels vostres fills/es i circulars d’informació diversa).
  • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
  • 35 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització. Aquest pagament s’ha de fer per codi de barres a Caixabank. full amb codi de pagament
  • 40 € AMPA: full d'inscripció
  • Els alumnes de transport han de portar la sol·licitud impresa, signada i amb una fotografia enganxada, que es troba a: Transport Escolar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
  • Aquesta matrícula queda condicionada a que l’alumne/a promocioni. En cas contrari, se’l tornarà a matricular en el mateix curs.

Altres