Informació

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Cicles Formatius de Grau Superior es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

 • El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. A partir del dimarts 16 de juliol podeu recollir el full de pagament a la secretaria del centre.
 • CFGS Administració i Finances: dijous 18 de juliol
 • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: divendres 19 de juliol
 • Incidències: dilluns 22 i dimarts 23 de juliol
 • Alumnes en llista d'espera: dimecres 24 de juliol

Podeu reservar l'hora trucant al 972500111 i evitareu fer cua.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

Us informem que el proper dijous 18 de juliol tindrà lloc la reunió d'inici de curs de 1r d'ESO, a les 19:30 a la sala polivalent del centre.

En aquesta reunió us explicarem el funcionament del centre i d'aquesta nova etapa educativa, us indicarem si heu de comprar llibres de grup ordinari o bé de grup diversitat i us donarem la convocatòria de reunió tutor-família pel setembre, prèvia a l'inici del curs.

La reunió va dirigida als pares/mares i/o tutors legals per tant us demanaríem que no vingueu acompanyats dels vostres fills/es.

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

 • 1r i 2n de Batxillerat: dimarts 9 de juliol
 • 1r de CFGM Gestió Administrativa: dimecres 10 de juliol
 • 2n de CFGM Gestió Administrativa: dijous 11 de juliol
 • 1r CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: divendres 12 de juliol
 • 2n CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: dilluns 15 de juliol
 • Incidències: dilluns 15 de juliol

Podeu reservar l'hora trucant al 972500111 i evitareu fer cua.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

Clicant als següents enllaços podreu accedir a la informació sobre el material necessari i llibres segons els estudis que es cursin:

Per el nou curs 2019/20 oferim un total de 9 matèries optatives que s'estudien durant 2 hores de classe setmanal. Aquestes optatives tenen una durada de mig curs (fins a febrer), excepte el FRANCÈS, ROBÒTICA i IMPRESSIÓ 3D, i MÚSICA CORAL que són per a tot el curs.

En aquests enllaç hi ha la descripció de les 9 optatives que oferim per a aquest curs vinent: Informació Optatives 2n ESO. Abans d'escollir l'optativa és important llegir aquest document.

Per escollir l'optativa s'ha d'omplir el formulari Elecció Optatives 2n ESO. El termini per enviar el formulari finalitza el 26 de juliol, per poder fer l'assignació abans de començar el curs. En cas de no fer-ho, s'assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les preferències de l'alumnat.

El procés d'assignació d'optatives es farà seguint els següents criteris: mitjana de notes de 1r ESO, i en cas d'empat per ordre d'inscripció.

En cas que s'assigni a l'alumne una matèria quadrimestral, abans del proper mes de febrer caldrà d'escollir una altre optativa que cursarà de febrer a final de curs. Si se li assigna "Francès, segona llengua", "Robòtica", o "Música coral", les farà durant tot el curs, i ja no haurà d'escollir optativa per la segona part del curs.

Per el nou curs 2019/20 oferim oferim un total de 11 matèries optatives que s'estudien durant tot el curs amb 2 hores de classe setmanal.

En aquests enllaç hi ha la descripció de les 11 optatives que oferim per a aquest curs vinent: Informació Optatives 3r ESO. Abans d'escollir l'optativa és important llegir aquest document.

Per escollir l'optativa s'ha d'omplir el formulari Elecció Optatives 3r ESO. El termini per enviar el formulari finalitza el 26 de juliol, per poder fer l'assignació abans de començar el curs. En cas de no fer-ho, s'assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les preferències de l'alumnat.

Els alumnes que van cursar FRANCÈS SEGONA LLENGUA a 2n ESO, tenen prioritat en l'assignació d'aquesta matèria a 3r ESO. Si hi ha algun alumne que vol fer Francès a 3r ESO, i no n'ha fet a 2n ESO se li exigirà un nivell mínim per poder-li assignar aquesta optativa, ja que té continuïtat des de 2n ESO.

El procés d'assignació de la resta d'optatives es farà seguint els següents criteris: mitjana de notes de 2n ESO, i en cas d'empat per ordre d'inscripció.

Altres