PROJECTES

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA - GENERACIÓ PLURILINGÜE

GEP

Generació Plurilingüe: És un programa d’innovació pedagògica que té per finalitat millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Objectius:

  • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
  • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
  • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
  • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)
  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball