PROJECTES

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA - GENERACIÓ PLURILINGÜE

GEP

GEneració Plurilingüe (GEP) és un programa d’innovació pedagògica creat pel Departament d’Ensenyament que té per finalitat millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. L’institut Cendrassos va entrar en aquest projecte el curs 19-20. En el nostre cas, el projecte està centrat en la llengua anglesa i l’alumnat d’ESO.

El nostre objectiu és augmentar el nombre d’hores d’exposició dels alumnes a la llengua estrangera, realitzant en anglès activitats i unitats didàctiques d’àrees no lingüístiques (com tecnologia, ciències, etc). D’aquesta manera, l’alumnat utilitza la llengua estrangera en situacions més reals. Per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat, s’utilitzen metodologies que, com l’AICLE, estan enfocades a processos i tasques, no només a coneixements teòrics i que intenten fer que l’alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge.

Clica a l’enllaç per visitar el nostre web: Time to explore!

 

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball