PROJECTES

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA - FORM@T

FORM@T

El projecte Form@’t és un projecte que neix fruit d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres, l’Institut Cendrassos i empreses de la ciutat.

Es tracta, per tant, d’un projecte educatiu de formació integrada per a la millora de l’educació de tot l’alumnat i en especial d’aquells alumnes que presenten un bon comportament al centre però un alt risc de fracàs escolar (per motius de nivell o de motivació). Es pretén oferir-los la possibilitat de beneficiar-se d’uns ensenyaments més ajustats a les seves característiques i interessos, facilitant així, la possibilitat de que acreditin els estudis i assolir uns coneixements més professionalitzadors, que alhora, han d’ajudar-los a inserir-se al món laboral.

Algunes de les empreses que hi porten anys col·laborant i contribuint a tota aquesta tasca educativa són: Comercial Peraferrer, Espots Base Josep, Garatge Motorsport Casado Haro, Garatge Agut, Garatge ARF Motors, Flors Bahí, la Llar del nadó, l’escola Amistat… Amb el seu suport i el treball coordinat aconseguim, no només que alt percentatge de l’alumnat hi participa assoleixi les competències bàsiques que el Departament d’Ensenyament estableix per l’ESO, sinó que a més:

 • Tenir un coneixement directe i real del funcionament del món laboral.
 • Assumir responsabilitats i hàbits de puntualitat, educació, ordre, higiene,respecte, d’iniciativa… en un àmbit no acadèmic.
 • Habituar-se a seguir les indicacions del responsable laboral.
 • Conviure amb altres persones del centre col·laborador.
 • Adquirir coneixements bàsics i comuns a diferents oficis.
 • Adquirir consciència de la importància de la seguretat i higiene laboral.
 • Despertar interessos professionals.
 • Augmentar la pròpia autoestima i el sentiment de capacitat.
 • Renovar la motivació pel treball acadèmic al fer-se paleses unes necessitats reals de llengua, matemàtiques, socials, culturals i naturals.
 • Djau
 • erasmus +
 • Borsa de treball