Informació

Aquest Cicle va dirigit a tots aquells alumnes que un cop han acabat el Batxillerat, volen obtenir una titulació professional reconeguda i de qualitat. També hi accedeix gent del món laboral que volen perfeccionar o millorar aspectes professionals, i tots aquells alumnes que havent aprovat el Cicle Formatiu de Grau Mitjà han decidit fer un Cicle de Grau Superior.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per administrar els recursos humans i les operacions econòmiques i financeres i per assessorar sobre aquests assumptes. Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
  • al món laboral com a: administratiu o administrativa d'oficina; administratiu o administrativa al departament comercial i de personal; administratiu o administrativa comptable; responsable de tresoreria, de pagament, de la  cartera de valors, etc.; agent comercial, d’assegurances, de bancs, etc., i administratiu o administrativa de gestories.

Aquest Cicle Formatiu consta de 15 Mòduls Professionals distribuïts entre el primer i el segon curs, que representen 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball). Cadascun d’aquests Mòduls està format per diverses unitats formatives, que s'hauran d'aprovar totes per poder superar el Mòdul.

El Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), és el mecanisme previst a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior per mesurar el treball que realitzen els estudiants per l'adquisició dels coneixements i capacitats necessàries per superar les matèries del seu pla d'estudis. L'objectiu d'aquest sistema és facilitar la mobilitat dels estudiants (programa Erasmus, convalidacions,...), mitjançant la utilització d'un sistema de crèdits comú a tota la Unió Europea.


Mòduls Professionals 1r curs

MÒDULS

Llengua

hores

ECTS

MP01
Comunicació i atenció al client.
CAT
132
12
MP02
Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
CAT

99

6
MP03
Procés integral de l’activitat comercial.
CAT
198
11
MP04
Recursos humans i responsabilitat corporativa.
CAT
66
6
MP05
Ofimàtica i procés de la informació.
CAT
165
12
MP06
Anglès Tècnic.
ENG
66
-
MP12
Formació i orientació laboral.
CAT
99
5
MP15
Francès segona llengua.
FRE
66
-
 
Total de 1r curs
891
52

Horari 1r curs

  • Dilluns i dimarts de 14:45 a 20:50
  • Dimecres, dijous i divendres de 14:45 a 19:55
  • Un esbarjo de 17:45 a 18:05

Mòduls Professionals 2n curs

MÒDULS

Llengua

hores

ECTS

MP06
Anglès Tècnic.
ENG
66
7
MP07
Gestió de recursos humans.
CAT
99
6
MP08
Gestió financera.
CAT
132
7
MP09
Comptabilitat i Fiscalitat.
CAT
165
7
MP10
Gestió logística i comercial.
CAT
99
6
MP11
Simulació empresarial.
CAT
99
8
MP13
Projecte d’administració i finances.
CAT
33
5
MP14
Formació en Centres de Treball
CAT
350
22
MP15
Francès segona llengua.
FRE
66
-
 
Total de 2n curs
1109
68

Horari 2n curs

  • Dilluns, dimarts i dimecres de 14:45 a 19:55
  • Dijous i divendres de 14:45 a 19:00
  • Un esbarjo de 17:45 a 18:05

Formació en Centres de Treball (Mòdul Profesional 14)

Permet a l’alumne treballar en un entorn real, on podrà aplicar tot allò que ha après en el Cicle en una empresa. Aquesta relació prelaboral facilita l'accés a una feina una vegada s’ha obtingut el títol.


Visites a Empreses

A cada curs es realitzen sortides extraescolars relacionades amb els continguts donats a l’aula, i que serveixen per complementar la formació acadèmica obtinguda.


Borsa de Treball

La Borsa de Treball és un servei que ofereix l’Institut Cendrassos als seus alumnes i exalumnes per facilitar la inserció laboral i potenciar les relacions de l’institut amb les institucions i empreses de l’entorn. Es tracta d’un servei d’intermediació entre les ofertes de treball de les empreses i les demandes dels alumnes.


Més informació

Altres