Informació

ESO al Cendrassos

Aquest Cicle Formatiu va dirigit a tots aquells alumnes que, un cop han acabat l’ESO, decideixen obtenir una titulació de tècnic de grau mitjà que els permetrà desenvolupar una activitat professional en bancs, caixes d'estalvi, companyies d'assegurances i, fins i tot en la pròpia Administració Pública (Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, etc.), i per extensió en qualsevol empresa d'àmbit públic i privat.

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa consta de 13 Mòduls Professionals distribuïts entre el primer i el segon curs, que alhora estan formats per diverses Unitats Formatives. Per a cada Unitat Formativa aprovada es pot obtenir un certificat, i també qualsevol alumne pot matricular-se d’una Unitat Formativa de forma individualitzada.

Cadascun d’aquests Mòduls, depenent de les seves característiques, té una, dues o més unitats formatives, i que per poder superar un Mòdul Professional s’hauran d’haver aprovat totes les unitats formatives del mateix.

Te una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en 2 cursos acadèmics.


Mòduls Professionals 1r curs

MÒDULS

hores

MP01
Comunicació empresarial i atenció al client
165
MP02
Operacions Administratives de Compravenda

165

MP03
Operacions Administratives de Recursos Humans
99
MP05
Tècnica Comptable
165
MP07
Tractament Informàtic de la Informació
231
MP09
Anglès
99
 
Hores totals de 1r curs
924

Horari 1r curs

  • Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:15 a 14:45
  • Dimarts de 8:15 a 13:45
  • Dos esbarjos de 10:10 a 10:30 i de 12:25 a 12:45

Mòduls Professionals 2n curs

MÒDULS

hores

MP04
Operacions Auxiliars d'Operacions de Tresoreria
132
MP06
Tractament de la documentació Comptable
132
MP08
Operacions Administratives de Suport
66
MP10
Empresa i Administració
165
MP11
Empresa a l’Aula
132
MP12
Formació i Orientació Laboral.
99
MP13
Formació en Centres de Treball
350
 
Hores totals de 2n curs
1076

Horari 2n curs

  • dilluns i dimarts de 14:45 a 19:55
  • dimecres, dijous i divendres de 14:45 a 19:00
  • Un esbarjo de 17:45 a 18:05

Mòdul Professional Empresa a l’Aula

Serveix per integrar tots els coneixements assolits en els diferents Mòduls del Cicle. El Departament d’Administratiu participa en una experiència educativa anomenada SEFED ( Simulació d’empreses amb finalitats educatives), que permet al nostre alumnat realitzar totes les tasques administratives que es duen a terme en una empresa real.


Mòdul Professional Formació en Centres de Treball

Permet a l’alumne treballar en un entorn real, on podrà aplicar tot allò que ha après en el Cicle.


Visites a Empreses

A cada curs es realitzen sortides extraescolars relacionades amb els continguts donats a l'aula, i que serveixen per complementar la formació acadèmica obtinguda.


Borsa de Treball

La Borsa de Treball és un servei que ofereix l’Institut Cendrassos als seus alumnes i exalumnes per facilitar la inserció laboral i potenciar les relacions de l’institut amb les institucions i empreses de l’entorn. Es tracta d’un servei d’intermediació entre les ofertes de treball de les empreses i les demandes dels alumnes.


Més informació

Altres