ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

ESO

La finalitat de l’ESO és que l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i de treball; preparar per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; formar a tothom per a l’exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes.

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball