Informació

Durant aquest mes de maig els alumnes de primer de CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes han participat en la 2a edició del CICLE DE CONFERÈNCIES en Prevenció de Riscos Laborals emmarcades dins els mòdul de FOL.

Prevenció de pantalles. A càrrec de la Sra. Esther, optometrista de l’Òptica Agustí de Girona.
Ens van explicar quines són les persones usuàries de PVD, els efectes que provoquen sobre la salut , la identificació de riscos i les mesures preventives.

La Mútua d’accidents. A càrrec de la Sra. Anni Sánchez, d’Activa Mútua.
A partir de situacions pràctiques vam conèixer les principals característiques d’una Mútua així com els serveis que presten aquestes.

Cultura preventiva. A càrrec del Sr. Lázaro Román, tècnic de l’Insitut de Seguretat i Salut Laboral. Unitat Tècnica Territorial a Girona.
L’objectiu és desenvolupar una cultura de prevenció entre els nostres alumnes, no només evitant danys a la salut en forma d’accidents o malalties professionals, sinó també tenint en compte la singularitat de cada persona.

Primers Auxilis. A càrrec de la Sra. Agnès Pastrana i el Sr. Pere Triola , infermer del Programa Salut i Escola en el nostre centre.
Introducció a les tècniques i procediments de caràcter immediat, limitat i no professional que pot rebre una persona, víctima d’un accident o una malaltia sobtada. Els nostres alumnes van poder posar en pràctica la PLS i la RCP.

Totes les sessions van ser seguides amb molt interès i participació per part de l’alumnat del centre. Al final de cadascuna de les conferències es va obrir un torn de paraula que va permetre aclarir els dubtes que generen alguns entorns laborals en matèria de prevenció de riscos.

Altres