Informació

El dia 16 de gener de 2019, els alumnes de química de segon de batxillerat vam assistir a la jornada de portes obertes d’enginyeria química a la UdG (universitat de Girona), concretant, a l’escola politècnica superior (EPS).

Vam marxar a primera hora del matí rumb a Girona, on ens van fer una presentació sobre la universitat i la carrera a grans trets. Van donar èmfasi en la diferència entre un químic i un enginyer per tal de clarificar els possibles prejudicis que podrien haver sobre aquest grau.

Per mostrar-nos la polivalència del grau ens van preparar tres experiments. El primer taller era del tractament d’aigües contaminades que tenien presència de crom mitjançant tres reaccions diferents (REDOX, àcid-base i adició de floculant). Posteriorment, vam analitzar mitjançant una tècnica d’espectrofotometria quin era el resultat final.

El segon taller era de l’eliminació de residus superficials d’oli al mar. Vam comparar com absorbia aquests residus el cotó i un altre material que havien creat l’equip de recerca de l’UdG. Finalment, vam fer un últim taller que resumia molt bé l’entorn de treball d’un enginyer químic: tractament i control de reaccions a gran escala. Es va obrir un torn de preguntes i posteriorment vam tenir mitja hora per visitar la universitat.

En conclusió, l'enginyer químic és un tècnic industrial molt versàtil capaç de fer front als problemes actuals del planeta. L’eQ days és una forma molt bona d’incentivar a l’alumnat de nou ingrés a la química, una disciplina que necessita estudiants per resoldre problemes de caire global.

Altres