Informació

Aprofitant la celebració de la Setmana de la Ciència, el Departament d'Experimentals convoca aquest concurs obert a l'alumnat d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i professorat del nostre centre. Trobareu el funcionament i les bases a l'article III concurs "Enigmes de Ciència"

Aquí hi teniu els enigmes del dilluns 29 d'octubre de les diferents categories:


1a CATEGORIA: 1r i 2n ESO

Quina tassa s'omplirà abans?


2a CATEGORIA: 3r i 4t ESO

I’m a very important scientist. I speak English because I’m British. Who am I?


3a CATEGORIA: BTX i Cicles Formatius

Si en Joanet fos aquests productes químics orgànics seria en….


4a CATEGORIA: Professorat

What’s this?

Although they only have half life, they ask the waiter if it is possible to cut an avocado into 6,02•1023 pieces for the salad of the main dish. What do they want to order?

While they are taking the desserts, sixteen sodiums, dressed in raincoats, walk into the restaurant. After that a nebula of flashes. She stands up and ask him for an autograph. The restaurant is located in ...

Altres