Informació

Aprofitant la celebració de la Setmana de la Ciència, el Departament d'Experimentals convoca aquest concurs obert a l'alumnat d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i professorat del nostre centre.

FUNCIONAMENT

El professorat del Departament de Ciències plantejarà un "Enigma de ciència" cada dia de la Setmana de la Ciència, del dilluns 29 d'octubre fins el dimecres 31 d'octubre.

Hi haurà un enigma cada dia i per a cada nivell educatiu del centre: un per a 1r cicle de l'ESO: 1r i 2n d'ESO, un per a 2n cicle de l'ESO: 3r i 4t d'ESO , un pels estudis postobligatoris: Batxillerat i Cicles, i com a novetat d'enguany un per a professorat.

Aquests enigmes es penjaran al suro de l'alumnat (al vestíbul) als panells del passadís i al web del centre.

BASES

1.-Participants: tots els alumnes matriculats a l’Institut Cendrassos durant el curs 2018-2019 i els professors que hi treballen, que hagin respost els enigmes de ciència plantejats pel seu nivell educatiu que correspon a una categoria del concurs.

2.- Hi haurà 4 categories (una butlleta de color diferent per cada una):

    • 1r cicle de l'ESO: 1r i 2n d'ESO (butlleta de color verd)
    • 2n cicle de l'ESO: 3r i 4t d'ESO (butlleta de color groc)
    • Estudis postobligatoris: Batxillerat i Cicles (butlleta de color vermell)
    • Professorat (butlleta de color blau)

3.-Les butlletes per participar es podran recollir a consergeria. Es podrà lliurar una butlleta per persona, el dimecres 31 d’octubre, dins l'urna que es col·locarà al vestíbul del centre, durant tot el dia. Aquesta butlleta de resposta pot incloure la resposta a l'enigma d'un sol dia, de dos dies o dels tres.s.

4.-Per tal de ser una butlleta amb dret a premi cal que estigui ben omplerta, amb les dades identificatives de l'alumne/a o professor/a: nom, curs i grup (només alumnes), i que la resposta sigui entenedora i ben explicada.

5.-Qualsevol butlleta que no s’ajusti a aquestes bases no serà tinguda en compte.

6.-El jurat estarà format per persones del Departament de Ciències, que valoraran les respostes presentades i seleccionaran aquelles butlletes que tinguin més respostes correctes per a cadascuna de les categories. Guanyarà l'alumne/a de cada nivell educatiu que tingui més respostes encertades, i en cas d'empat es farà sorteig entre les butlletes seleccionades, per a cada categoria.

7.-S’estableix un esmorzar gratuït com a premi per a cada categoria (punt 2).

8.-El veredicte del jurat es farà públic el dilluns 5 de novembre i els guanyadors es publicaran al web del centre.

Altres