Informació

El passat 3 d’abril els alumnes de 2n de BTX de Química i de Tecnologia Industrial han assistit a la jornada del eQ-days a la UdG. L’objectiu de la visita ha estat conèixer els estudis d’Enginyeria Química que ofereix la UdG i participar en diferents tallers pràctics.

Inicialment ens han rebut a la sala magna de la Universitat Politècnica de Girona i ens han fet una explicació dels estudis que ofereixen i de les possibles sortides laborals.

Després hem fet un taller en que hem vist com es pot aplicar la química a la resolució de problemes ambientals, en concret hem vist com els aerogels de nanofibres, modificats químicament per tal d’absorbir olis i no aigua, poden ser de gran ajuda en el procés de recollida d’abocaments d’olis i combustibles en el mar.

Posteriorment els alumnes ham pogut fer polímers (poliuretà) a partir dels reactius inicials amb l’aplicació de catalitzadors. Fins i tot el nostre alumnat a suggerit la possibilitat de fer servir colorants en la seva fabricació (podrem deixar de veure parets grogues en els edificis de les nostres ciutats?)

Per últim hem anat al laboratori d’anàlisi química i els alumnes han pogut realitzar el procés per minimitzar els abocaments de Cr(VI) , molt nocius, reduint el metall a crom (III) i precipitant el residu en forma d’hidròxid. Per millorar la separació han utilitzat un agent floculant (sulfat d’alumini). En acabar han pogut observar la disminució en la concentració del Cr(VI) mitjançant l’anàlisi de l’espectre d’emissió amb un espectròmetre d’absorció atòmica.

En acabar la jornada els alumnes han pogut fer una visita per conèixer la resta de les instal·lacions de la UdG.

Altres