Us informem que el Fons Social Europeu ens ha permès incrementar el personal del nostre centre amb dues professores de més amb motiu dels efectes de la pandèmia de covid-19, per al curs 2021-2022.

Aquest programa ens ha facilitat el Pla per a la Igualtat de gènere en el sistema educatiu, aprovat en la sessió de Govern del 20 de gener de 2015 i tramès al Parlament de Catalunya. És una oportunitat més per treballar els valors d’igualtat home-dona i LGTBI que són essencials en el marc de la Unió Europea i del nostre Departament i han d’impregnar totes les accions impulsades.

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball