SERVEIS

CONSERGERIA

CONSERGERIA

Telèfon

En cas d’emergència els alumnes poden utilitzar, gratuïtament, el telèfon de consergeria.

Copisteria

Els alumnes poden fer fotocòpies o bé enviar a consergeria@cendrassos.net els documents.

El preu de la fotocòpia en blanc i negre amb A4 és de 0,05€, el d’A3 és de 0,10€ i les fotocòpies de color a 0,25€.

Enquadernacions

Servei d’enquadernació (1,5€)

Espiralat de dossiers.

Plastificacions

Taquilles

Cal dipositar una fiança de 10€ que es torna a fianl de curs si la taquilla no s’ha malmès i es lliuren les claus en els terminis fixats.

Objectes perduts

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball