Informació4t ESO: Proves d'avaluació

Horari:
Dimecres 13 febrer 2019, 09:00 - 11:30
Lloc:
Descripció:
És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l'Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s'avaluen l'anglès, el francès i l'alemany.<br /> <br /> 9 - 10.15 h Llengua estrangera<br /> 10.15 - 11.30 h Àmbit cientificotecnològic<br /> 11.30 - 12 h Descans<br /> <br /> Més informació a: <a href="http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2019/INFO-families-2019.pdf">http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2019/INFO-families-2019.pdf</a><br /> Organitza: Departament d'Educació

Organitza:
Copia a:

Altres