ADMINISTRACIÓ I FINANCES

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

El Cicle Formatiu d’Administració i finances va dirigit a qualsevol persona que decideixi obtenir una titulació de tècnic/a superior que li permeti, tant desenvolupar una activitat professional com continuar els seus estudis.

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

CURSOS

Dos cursos acadèmics

1650 hores lectives

350 hores de FCT

TITULACIÓ

Tècnic/a superior en Administració i Finances

}

HORARI

Primer i segon curs en horari de tardes: 14:50h a 20:50h

MÒDULS PROFESSIONALS

Distribuït en 15 mòduls professionals amb la FCT

SORTIDES PROFESSIONALS

Administratiu/va en els departaments d’Administració, comercial, personal i comptable.

Responsable de tresoreria

Agent comercial, d’assegurances, bancs, etc.

Administració/a de gestories.

ÀMBIT PROFESSIONAL

Oficines de tot tipus d’empreses

Bancs

Corredories d’assegurances

Administració pública

CONTINUÏTAT

Estudi universitari oficial de Grau

ACTUALITAT

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball