TRANSPORT I LOGÍSTICA

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i en planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i als objectius establerts per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.

CURSOS

Dos cursos acadèmics

1584 hores lectives

416 hores de FCT

TITULACIÓ

Tècnic/a superior en Transport i Logística

}

HORARI

Primer i segon curs en horari de tardes: 14:50h a 20:50h

MÒDULS PROFESSIONALS

Distribuït en 15 mòduls professionals amb la FCT

SORTIDES PROFESSIONALS

Director/a o cap de tràfic o transport.

Tècnic/a de preparació de rutes.

Tècnic/a de documentació de transports.

Cap de recollides o manteniment.

Operatiu de tràfic.

Cap de magatzem.

Director comercial.

ÀMBIT PROFESSIONAL

Empreses del sector del transport i la logística

Empreses comercials amb departament de logística

CONTINUÏTAT

Estudi universitari oficial de Grau

i

Guia de l'alumnat Cicles Formatius

U

Criteris Avaluació

I

Video presentació

ACTUALITAT

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball