Amb la col·laboració de la biblioteca i des de l’assignatura de llengua castellana, els nostres alumnes de 4t d’ESO han portat a terme l’activitat “Círculos de lectura”.

Es tracta de posar en comú el comentari de textos (en aquest cas dos contes breus de l’autora Ana María Matute) a partir de l’assignació de “rols”: cadascun dels alumnes d’un grup desenvolupa un paper diferent (moderador, recapitulador, lexicógrafo, pasajes, conector i músico-ilustrador) a partir del qual ha d’explicar el text als seus companys, plantejant i responent preguntes sobre l’argument, les tècniques narratives, el lèxic, la connexió amb altres textos i aspectes de la vida real…

És una activitat que ha engrescat molt als alumnes, perquè els ha permès desenvolupar un paper actiu en el procés d’aprenentatge, centrant-se en aquells aspectes que per a ells eren més rellevants, aprenent dels coneixements que rebien dels seus companys, i dialogant sobre els seus diferents punts de vista.

A més, han pogut constatar la relació existent entre la literatura i altres arts, com la pintura, la fotografia i la música, a través de la relació entre els textos i altres obres artístiques. Una activitat que repetirem, sens dubte!

  • Djau
  • erasmus +
  • Borsa de treball