Informació

El fons de la Biblioteca està distribuït i ordenat per tal de facilitar la cerca dels llibres i d'altres recursos. En l'apartat Fons i distribució es pot consultar la distribució de les col·leccions a la biblioteca. Per facilitar la cerca, també hi ha diversos cartells i indicadors.

Per saber si a la Biblioteca hi ha un determinat llibre, es pot fer una consulta al catàleg en línia. També es pot demanar ajuda al professor de la biblioteca.

Una vegada consultat el llibre, s'ha de deixar a la safata de la taula del bibliotecari.


Préstec de llibres

 • Es poden demanar en préstec tots els llibres, excepte aquells que tenen al llom un cercle vermell.
 • Només cal demanar el llibre al professor/a encarregat/a de la biblioteca i aquest omplirà una fitxa de préstec.
 • S'ha de retornar abans tres setmanes. Si més temps cal renovar el préstec.
 • Es poden agafar llibres en préstec a les hores que està oberta la biblioteca.
 • Lliurament de les carpetes del Parlament Verd i comentar la documentació lliurada.
 • Enguany es necessitaven dos alumnes pel consell escolar. L’Ona Tribulietx estava de suplent l’any passat i ha acceptat el càrrec. El segon alumne ha sortit del Parlament Verd: en Jaume Gauchola. Tothom hi ha estat d’acord.
 • Creació de les Comissions:
   • Comissió de Medi Ambient: Aaron Martín, Xènia Vinyoles, Maria Latino, Éric Ortiz, Roser Cantenys, Jaume Gauchola, Quim Bover i Mohamed Kaddouri.
   • Comissió d’Afers Exteriors: Cesc Sureda, Mohamed Lalouh, Oriol Vilanova, Mariona Tegido, Xènia Costa, Laura Lozano, Carla Puntonet, Cristian Martínez, Aleix Güell i Albert Costa.
   • Comissió d’Afers Interiors: Kyara López ,Alba Moreno, Oriol Vinyoles, Sergi Prats, Rafel Díaz, Yolanda Jiménez, Xavier Quiñones i Martí Domínguez.
 • S'han votat els dos logos proposats i ha sortit escollit el que s’ha utilitzat per a la portada de la carpeta (18 vots a favor i 4 en blanc). Seguidament es penjarà a la pàgina web del centre.
 • Es proposa la possibilitat de vendre productes eco sostenibles amb el medi per tal de contribuir al manteniment de zones d'alt valor ecològic. Es decideix de no vendre aquest productes perquè es considera que són massa cars i no gaire pràctics.
 • Es demana informació sobre la nova llei d'educació que vol retallar les hores de tecnologia. Es comenta que a la pròxima reunió se'n parlarà.
 • Presentació de tots els membres del Parlament Verd.
 • Lliurament i lectura del Manifest i del Reglament de Règim Intern del Parlament Verd.
 • Lliurament i lectura de les funcions del delegats. Es repassa el protocol a seguir en cas de vaga.
 • Espai de presentació de les diferents candidatures pels càrrecs electes. Enguany només s’ha presentat un candidat per president, un per vicepresident i un per secretària.
 • Votacions:
  • President: Jaume Gauchola
  • Vicepresident: Rafel Díaz
  • Secretària: Laura Lozano
 • Els alumnes de post-obligatòria proposen:
  • Obrir el portal a l’hora d’entrar del pati per evitar aglomeracions.
  • Els alumnes transportats puguin entrar per secretaria .
  • Poder quedar-se a les aules a l’hora del pati.
  • Insonoritzar l’aula de música.

El Departament de Llengües Estrangeres organitza un intercanvi cultural i lingüístic amb un institut holandès. Els participants són un grup reduït, d’uns 20 alumnes de primer curs de batxillerat.

Holanda és una molt bona opció per realitzar un intercanvi lingüístic :

  • Segons l’últim Eurobaròmetre, els països Europeus més ben situats en relació al nivell d’anglès dels joves són: Suècia i Holanda. Al voltant d’un 80% de la població d’Holanda parla anglès amb fluïdesa, és a dir que els nostres alumnes hauran d’intentar entendre i fer-se entendre sempre en aquesta llengua.
  • Realitzar un intercanvi amb estudiants d’un altre país que no sigui Anglaterra té més possibilitats d’èxit, en el sentit que l’únic idioma d’entesa, en molts casos, serà l’anglès i per tant aquesta llengua s’haurà de practicar obligatòriament.

Els objectius d’aquest intercanvi són:

  • Comunicar-se: entendre i fer-se entendre en anglès amb altres adolescents de la mateixa edat que tenen també l’anglès com a llengua estrangera.
  • Obrir-se a una nova cultura i així conèixer també millor la pròpia.
  • Ser més autònoms i aprendre a utilitzar la llengua sense barreres psicològiques.
  • Poder posar en pràctica el que s’ha après a l’aula, la gramàtica, el vocabulari i les estratègies comunicatives d’aquest idioma.
  • Afavorir l’assoliment de la competència comunicativa en llengua anglesa, la competència d’aprendre a aprendre, la digital, la d’autonomia i iniciativa personal, la social i ciutadana i la de coneixement i interacció amb el món físic.

Aquest llibre vol ser un recull dels treballs fets pels alumnes de l'Aula d'Acollida del curs 2012-13.

Altres