Informació

 • Presentació de tots els membres del Parlament Verd.
 • Lliurament i lectura del Manifest i del Reglament de Règim Intern del Parlament Verd.
 • Lliurament i lectura de les funcions del delegats. Es repassa el protocol a seguir en cas de vaga.
 • Espai de presentació de les diferents candidatures pels càrrecs electes. Enguany només s’ha presentat un candidat per president, un per vicepresident i un per secretària.
 • Votacions:
  • President: Jaume Gauchola
  • Vicepresident: Rafel Díaz
  • Secretària: Laura Lozano
 • Els alumnes de post-obligatòria proposen:
  • Obrir el portal a l’hora d’entrar del pati per evitar aglomeracions.
  • Els alumnes transportats puguin entrar per secretaria .
  • Poder quedar-se a les aules a l’hora del pati.
  • Insonoritzar l’aula de música.

El Departament de Llengües Estrangeres organitza un intercanvi cultural i lingüístic amb un institut holandès. Els participants són un grup reduït, d’uns 20 alumnes de primer curs de batxillerat.

Holanda és una molt bona opció per realitzar un intercanvi lingüístic :

  • Segons l’últim Eurobaròmetre, els països Europeus més ben situats en relació al nivell d’anglès dels joves són: Suècia i Holanda. Al voltant d’un 80% de la població d’Holanda parla anglès amb fluïdesa, és a dir que els nostres alumnes hauran d’intentar entendre i fer-se entendre sempre en aquesta llengua.
  • Realitzar un intercanvi amb estudiants d’un altre país que no sigui Anglaterra té més possibilitats d’èxit, en el sentit que l’únic idioma d’entesa, en molts casos, serà l’anglès i per tant aquesta llengua s’haurà de practicar obligatòriament.

Els objectius d’aquest intercanvi són:

  • Comunicar-se: entendre i fer-se entendre en anglès amb altres adolescents de la mateixa edat que tenen també l’anglès com a llengua estrangera.
  • Obrir-se a una nova cultura i així conèixer també millor la pròpia.
  • Ser més autònoms i aprendre a utilitzar la llengua sense barreres psicològiques.
  • Poder posar en pràctica el que s’ha après a l’aula, la gramàtica, el vocabulari i les estratègies comunicatives d’aquest idioma.
  • Afavorir l’assoliment de la competència comunicativa en llengua anglesa, la competència d’aprendre a aprendre, la digital, la d’autonomia i iniciativa personal, la social i ciutadana i la de coneixement i interacció amb el món físic.

Aquest llibre vol ser un recull dels treballs fets pels alumnes de l'Aula d'Acollida del curs 2012-13.

Els incendis han cremat molta vegetació i han deixat al descobert molts abocadors il·legals de residus que fins ara havien quedat tapats per arbustos i demés. La Fundació Residus i Consum ha endegat una campanya de geolocalització d'aquests punts bruts perquè poden ser el focus de futurs incendis, i són un atemptat a la qualitat del paisatge.

És per aquest motiu que a la pàgina següent: http://catala.desembasura.org us proposa que si mai trobeu un punt així, NO INTENTEU RECOLLIR RES SI NO TENIU EL MATERIAL ADEQUAT, però si que podeu fer una foto i geolocalitzar-la i enviar-la a aquesta web.

D'aquesta manera s'està fent un inventari de llocs i en un futur s'organitzaran jornades de recollida d'aquests residus. Ja són moltes les entitats, organitzacions i particulars que han pujat les seves fotos.

Tots sabem l'afició pels mòbils que teniu els joves d'avui en dia i creiem que podem aprofitar de convertir aquesta afició en una acció de millora molt positiva. Per tant, tots aquells que a les properes setmanes anireu a buscar bolets, o castanyes, o a fer bicicleta,  o anireu a caminar per la muntanya, .... si trobeu un lloc així podeu fer la vostra petita acció per millorar aquesta situació.

Una de les actuacions que controla la Comissió de Medi Ambient del Parlament Verd és l’Aula Neta. Dos parlamentaris/es verds/es junt amb dos professors/es avaluaran, setmanalment, l’estat de les aules a l’hora de l'esbarjo.

L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes siguin responsables del material i del mobiliari de la seva aula i que prenguin consciència de l’estalvi energètic i de tenir cura del medi que ens envolta. La classe que hagi acumulat més punts a final de curs serà premiada amb una sortida gratuïta.

Classificació final de l'aula neta d'aquest curs 2011/12:

La classe més neta, ordenada i sostenible del centre és 1r ESO C i la classe menys neta, més desordenada i poc sostenible és: 3r ESO B.

Classificació actualitzada (11/06/2012) de l'aula neta:

CURS PUNTS
1 C 108 77
1 D 109 71
1 E 112 68
3 A 208 67
3 D 211 63
3 C 210 62
2 C 103 62
2 B 102 60
2 A 101 57
1 A 106 57
4 D 207 57
1 B 107 56
2D 105 53
4 A 203 52
4 C 206 51
4 B 205 50
3 B 209 41

Altres