Informació

En aquesta 3a sessió d'aquest curs del Parlament Verd, amb els representants dels diferents grups, s'han debatut i acordat els següents punts:

 1. Aprovació de l’acta anterior.
 2. Elecció de President, vicepresident i secretari del PV.
 3. Eleccions al Consell escolar:.
 4. Organització de la Quina
 5. Activitats de Nadal
 6. Punts pendents de les sessions anteriors.
 7. Torn obert de paraula.

Per unanimitat es decideix que el vicepresident sigui el segon votat com a president. Amb dos vots en contra, es decideix per majoria que la votació sigui a mà alçada.

 • Resultat votació per a president i videpresident: Arnau Toral (2n BTX) 11 vots, Albert Domínguez (1r ESO E) 14 vots, Óscar Quevedo (1r BTX) 4 vots, Ferran García (4t ESO D) 1 vot.
 • Resultat votació per a Secretari/a: Chaima Guelfa (1r GA) 30 vots.

La mesa del Parlament Verd 2018-19 queda constituïda per:

 • President: Albert Domínguez.
 • Vicepresident: Arnau Toral .
 • Secretària: Chaima Guelfa.

S’informa als alumnes que la data per presentar-se al Consell escolar final és el mateix dia de la sessió, que cal renovar un membre dels estudiants, les votacions seran el 21 de novembre, que tenen permís dels seus tutors per fer candidatura en una de les hores de classe (no hi ha temps abans de la següent tutoria).

La comissió que organitza la quina, alumnes de 4t ESO i de 2n BTX , s’haurà de reunir durant hores de pati. Els Parlamentaris han de fer difusió de la Quina i animar a participar-hi. La primera reunió de la comissió organitzadora serà el dilluns 19 al 2n pati.

La Cap d’estudis informa dels resultats de les enquestes sobre activitats el curs passat. La Coordinadora anima a participar en l’organització de la propera festa de Nadal i informa del protocol a seguir per aportar idees:

 1. Informar a la classe del que es vol fer.
 2. Durant la tutoria del proper 21 de novembre, aportar idees.
 3. Enviar les propostes a la coordinadora de PV (via mail) abans de dilluns 26 de novembre.
 4. La coordinadora, durant la sessió del PV del 29 de novembre, informarà de les propostes que han semblat bé a l’Equip directiu.

Es tracten els següents temes pendents de sessions anteriors:

 • Roba i objectes perduts.
 • Centre més net.
 • Fonts que no funcionen (pati petit).
 • Manca de paper higiènic als lavabos que hi ha al costat de la sala de professors.
 • Cicles formatius volen participar a l’aula neta (encara no hi ha resposta).
 • Baremació aula neta: a tothom li sembla bé.
 • Rellotges a les aules: aconseguit.

En el torn obert, Arnau Vehí, de 3r ESO E, llegeix una proposta del seu grup (Projecte Hort) per involucrar tot el centre. Tothom aprova la mesura de fer servir brossa orgànica al pati petit i posteriorment a altres punts del centre.

Altres