Informació

En aquesta 2a sessió d'aquest curs del Parlament Verd, amb els representants dels diferents grups, s'han debatut i acordat els següents punts:

  • Comissions (aula neta, festes, web).
  • Consell ciutadà dels infants
  • Quina
  • Data foto de grup

A l'inici de la reunió s'expliquen els càrrecs i s'escullen els diferents grups de treballs:

  • Comissionats de medi ambient: Madi (1r G), Irma (1r H), Anna Mª (1r A), Helena Gallego (1r D), Paola (1r E), Moha (1r E), Lena (1r C), Ona (1r B).
  • Comissionats de festes: Mar Teixidor (1r E), Júlia Llanet (4t B), Carlota (3r C), Marta (3r A), Gina (3r B), Sofia Mendez (1r GA B), Isaac (1r SMX C).
  • Comissionats web: Víctor (1r SMX B), Genís (1r Batxillerat A).
  • L’Ada (2n BTX) s'encarregarà el bingo per la quina.

Seguidament, la Joana explica què és el consell ciutadà dels infants als membres del parlament verd. (1r i 2n ESO)

Quan a la Quina, es donen les següents informacions:

  • L’Arnau explica què és la quina i quin és el viatge de final de curs..
  • Es donen papers per la quina i s’explica que serà el día 15 de desembre a les 20h.
  • Es llegeix la carta que s’ha de donar a les empreses i s’explica que és important demanar els logo amb bona resolució.
  • Es demana a la Llum que parli amb en Joan Romagosa per fer el cartell de la quina.
  • S’ha de buscar gent per cuinar a la quina.
  • Es convoca una reunió al primer pati a la biblioteca per la gent de 4t i 2n de Batxillerat que vulgui fer la quina.
  • Es pregunta qui podrà fer donacions per la quina. Es fa una llista de la gent: Ona (1r B), Mar Teixidor (1r F), Anna Mª González (1r A), Bochra (4rt C), Lola Fuentes (4rt A).
  • Es queda que passarem a les classes per explicar la quina.

El dia 30 de novembre es farà la foto de grup.

Abans de finalitzar la sessió del Parlament Verd s'informa del procediment de convocatòries de vagues i que es crearà un grup de whatsapp per informar-ne..

Altres